Górnośląski Park Etnograficzny

Górnośląski Park Etnograficzny, który utworzono w 1975 roku, szybko stał się dumą mieszkańców okolicznych miast. Obecnie jest to jedna z największych atrakcji, którą może pochwalić się Chorzów. Skansen w ciągu ostatnich lat stał się nie tylko jedną z najważniejszych i najciekawszych placówek muzealnych Górnego Śląska, ale również miejscem organizacji licznych imprez kulturalnych i koncertów grup regionalnych. Promowane są tu również ginące zawody oraz górnośląskie przysmaki, a poświęcone im imprezy przyciągają tłumy gości – nie tylko z terenów Górnego Śląska. Najważniejszą atrakcją są tu jednak zgromadzone obiekty. Park etnograficzny w Chorzowie może się pochwalić ciekawym zbiorem chałup oraz budynków gospodarczych, które trafiły na jego obszar z terenów Górnego Śląska oraz Zagłębia.

Szczególnie interesujący i zróżnicowany jest ten dział, który gromadzi budowle z terenu Górnego Śląska. Można tu ujrzeć zarówno budynki drewniane, które jeszcze w XIX wieku stały w centrum obecnych Katowic, jak i chałupy z terenu Beskidu Śląskiego (m. in. z Istebnej) oraz z okolic Pszczyny i Rybnika. Spichlerze, wiatraki oraz zagrody chłopskie – wszystko to w parkowej scenerii prezentuje się wspaniale. Dodatkową atrakcją są wystawy okolicznościowe oraz stałe, prezentowane w historycznych wnętrzach. Dzięki nim można ujrzeć tradycyjne stroje ludowe z terenów Górnego Śląska oraz zapoznać się z ginącymi już (niestety) zawodami, tak ważnymi niegdyś dla mieszkańców tego regionu.