Chińska Republika Ludowa a kara śmierci

Przykładem państwa, w którym system prawny oparty jest w większości na niesprawiedliwych procesach, torturach, a także zbyt pochopnym wymierzaniu kary śmierci jest Chińska Republika Ludowa. Mimo wyraźnych tendencji do wzrostu humanitaryzmu w tej części świata, wydaje się, że ze względu na mocno zakorzenione przekonanie o wyższości władzy nad społeczeństwem oraz liczne jej nadużycia, będzie to proces bardzo powolny. Jest to kraj komunistyczny, w którym zasada niezawisłości oraz niezależności sądownictwa nie jest przestrzegana. Dodatkowo prawo do obrony oskarżonego jest często pomijane.

W każdym systemie prawnym mogą się zdarzyć pomyłki sądowe. Popełnienie tego błędu jest wielce prawdopodobne tam, gdzie ochrona praw oskarżonego praktycznie nie istnieje oraz przyznanie się do winy jest wymuszane poprzez nacisk czy tortury. To właśnie w takich przypadkach wynik postępowania sądowego jest w zasadzie z góry ustalony. Natomiast apelacja od wyroku to czysta formalność, niegwarantująca sprawiedliwego procesu. W historii Chin odnotowano przypadki chwilowego zaprzestania stosowania kary śmierci. Miało to miejsce za czasów panowania Cesarza Tang Taizonga z dynastii Tiang, który usunął tę formę kary z kodeksu i praktyki w 747 r. n.e. Została przywrócona w zmienionej formie po 200 latach. Wprowadzono nową formę egzekucji, jaką było cięcie skazańca na plastry (co zostało zakazane dopiero w 1905 roku).

W chińskim prawie karnym procedury chroniące jednostkę praktycznie nie istniały. Dopiero w latach pięćdziesiątych podjęto próbę dyskusji na temat zasady domniemania niewinności. Jednak jej zwolennicy zostali skrytykowani, a ich poglądy uznano za skrajnie prawicowe. Część z nich trafiła do reedukacyjnych obozów pracy. Kolejną próbę wprowadzenia zasady niewinności do kodeksu karnego podjęto w latach osiemdziesiątych. Jednak i tym razem nie przyniosło to żadnych skutków. Dyskusje zostały przerwane na polecenie rządu. Obecnie Chiny są krajem, w którym karę śmierci stosuje się znacznie częściej niż gdzie indziej na świecie. Ze względu na to, że dane na temat liczby skazańców stanowią tajemnicę państwową ich ilość nie jest dokładnie znana. Centralizacja administracji chińskiej i zależność władzy sądowniczej od władzy wykonawczej, stanowi duże trudności w wdrażaniu nowych, bardziej humanitarnych metod karania, jak również dostosowaniu prawa Chińskiej Republiki Ludowej do standardów europejskich.